Grace Wellness terms and conditions

When purchasing Grace Wellness products, the following terms and conditions apply.

1. General
You can feel confident in your choice! We comply with all applicable laws and regulations in the manufacture and control of our products so as to assure a high level of quality in the products and services we deliver to you. Alla våra produkter är hygieniskt förpackade och förseglade.

Det är viktigt att du dagligen tillför kroppen rätt dos av kosttillskott för att få full effekt. Våra abonnemang är konstruerade så att du aldrig saknar de tillskott du behöver. Du får dem direkt i brevlådan – inget köande på posten eller i affärer.

2. Prices and subscription
Vid din första beställning blir du automatiskt abonnent. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 39 kr per försändelse.

Om du inte vill fortsätta abonnera, lämnar du besked inom angiven avbeställningstid efter att du har fått ditt startpaket. Du kan lämna meddelande om detta genom att kontakta kundservice via mejl eller telefon. När du kontaktar kundservice behöver du uppge kundnummer, namn och adress.
Som abonnent får du löpande leveranser av den/de produkter som du har beställt. Produkterna levereras löpande månadsvis. Om du under en period önskar att pausa en eller flera leveranser eller ändra intervall, kan du göra det under Mitt abonnemang eller kontakta oss.

Du kan avsluta ditt abonnemang när du vill och det finns inga krav på minsta köp på någon produkt. Uppsägning av abonnemanget gör du enklast genom att ringa vår kundservice. Du har alltid 14 dagars ångerrätt vid beställning.

3. Time and mode of delivery
You will normally receive your delivery within 2–3 weeks of the order date. The products are delivered directly to you by a courier or to your mailbox at home (if the parcel is too big, you will receive a note in your mailbox and can then collect the package from your nearest delivery point).

We always have all items in stock so as to ensure fast delivery. If, against all expectations, we are unable to deliver within the agreed time, we will immediately inform you of the reason for the delay and set a new delivery time. In such cases, you are entitled to terminate the purchase of the entire subscription without charge.

4. Terms of payment
To pay for our campaign offers, use the invoice you receive with your consignment. Your order number is stated in the order confirmation sent to you by email. The terms of payment depend on what you purchased, and vary between 20 and 30 days. We would therefore ask you to check the due date on each consignment carefully.

Genom ditt godkännande av din order godkänner du också att din angivna e-mail adress är korrekt och att den kan användas för att skicka ut information kring omfrågandekopia vid de fall en kreditupplysning inhämtas.

Försenad eller utebliven betalning
Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift, för närvarande 60 kr, samt dröjsmålsränta med referensräntan +2% per månad.

Om du har en prenumeration med bindningstid och du inte betalat en faktura trots betalningspåminnelse förfaller resterande kostnad för prenumerationen till omedelbar betalning.

5. Fees
A postage fee will always be added in the amount of EUR 4–5, depending on the type of postage chosen.

6. Right to withdraw
Pursuant to EU legislation concerning remote agreements and agreements concluded outside business premises, you, as a customer, have the right to withdraw from the subscription agreement you entered into within 14 days of the date on which the goods were delivered and you received information about your right to withdraw. The right to withdraw does not apply to refill consignments under the subscription. If you, as a customer, wish to exercise your right to withdraw and return the starter pack, please contact our Customer Service department by phone or email. We will only accept returns if the product has not been used.
You are entitled to examine the goods, but they must be returned complete and in unchanged condition, otherwise we will not accept them. If you try to return used goods to us, we will send them back to you. You must also remember to enclose your customer number with any goods you return to us, as this will help us establish whom they belong to. You are responsible for the cost of the return shipping to a value of Euro 10.

7. Returns or non-collection of consignment
Non-payment of one or more product consignments is not considered termination of the agreement. If you return the product, or if you fail to collect the product, this does not exempt you from your obligation to pay for it. If you would like us to re-send a returned item, we will charge you a return handling fee of EUR 10.

8. Warranty and complaints
The right to complain applies to goods that are defective pursuant to the prevailing consumer protection legislation. Customers who wish to claim defects in goods ordered should contact us as soon as possible after discovering said defects, using the contact details listed under “Contact us” below. Complaints submitted within two months of the date on which you discovered the defect will always be considered to have been submitted in time. Customers have a 3-year right to complain.

We always want you, as our customer, to be satisfied. When goods subject to a complaint have been returned and the complaint has been upheld, we will naturally send you a new product free of charge. We will also reimburse you for the cost of the return shipping. We will do our utmost to complete the process within 30 days of having received the complaint. We reserve the right to reject a complaint if it transpires that the item is not defective pursuant to applicable consumer protection legislation.

9. Non-delivery
If you have not received your goods in time, contact our Customer Service department and we will help you to arrange a new delivery.

10. Integritetspolicy
SGB värnar om en hög nivå av skydd för din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför.
I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder SGBs produkter.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Första gången vi samlar in personuppgifter om dig får du mer information om detta och hur du kan ange preferenser om hur du vill bli kontaktad. SGB ansvarar i enlighet med dessa villkor för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi hämtar in uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på sådana uppgifter är namn, telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Vi kommer också att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register för att upprätthålla god registervård. Vid nya beställningar gör vi en analys i samarbete med vår. fakturapartner. Denna analys görs för att säkerställa att båda parter har rätt förutsättningar för att uppfylla avtalet.

När samlas dina personuppgifter in?
Vid köptillfället, t ex via webbsida, telefon eller talong.
Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier.
Uppdatering av dina kontaktuppgifter på “Mitt abonnemang” på gracewellness.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som då anges vid insamlingstillfället:

För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de kanaler som erbjuds av SGB t ex för att skicka dig faktura, premier, information om våra erbjudanden och andra betalningsmetoder;
För att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt;
För att kunna genomföra marknadsundersökningar;
För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteenden och mönster. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
För att genom analys av beteendemönster på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster;
Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering, som ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar, t ex sociala medier, då du har en aktiv kundrelation med oss;
För att kontakta dig via telefon, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse;
För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policies.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Exempel på sådana tjänster är analys och distribution eller andra tjänster som krävs för att vi ska kunna upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. I dessa fall är SGB personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information.

GDPR
SGB följer de regler som framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). För det fall att SGB skulle lämna ut information till andra företag eller samarbetspartners – innebärandes att dina personuppgifter behandlas i ett land som inte ingår i EU/EES och inte heller finns med på EU-kommissionens lista över länder som EU-kommissionen anser omfattas av regler med tillräckligt hög skyddsnivå avseende behandling av personuppgifter – garanterar SGB att sådant företag eller samarbetspartner förbundit sig att följa de regler som framgår av Dataskyddsförordningen eller i vart fall tillämpa en adekvat skyddsnivå vid behandlingen av dina personuppgifter.

Samarbetspartners
SGB samarbetar med några av oss utvalda samarbetspartners, till vilka vi kan komma att överföra de personuppgifter vi har registrerat för dig. Likt SGB säljer våra samarbetspartners varor och tjänster. Vi tror att du kan ha intresse av att ta emot erbjudanden från dessa bolag. Våra samarbetspartners kan därför komma att kontakta dig i marknadsföringssyfte. För mer information om våra samarbetspartner kan du kontakta vår kundservice.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till SGB ger du din tillåtelse till att SGB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som du köpt av oss samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer SGB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Om SGB använder sig av berättigat intresse som rättslig grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts i stycket “Varför behandlar vi dina personuppgifter?” ovan.
Observera att du, när vi använder “Samtycke” som rättslig grund, närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se sidan ”Kundservice”.
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. SGB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Vid uppsägning av din prenumeration kommer dina uppgifter att användas i marknadsföringssyfte i upp till 3 år.
Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. SGB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se nedan).

 Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

 Du kan en gång per år, kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från SGB.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SGB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. SGB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

11. Överlåtelse av faktura
Samtliga fakturor är av Scandinavian Good Business AB överlåtna till Svenska Fakturaköp AB. Förutsättning för att få handla mot faktura är bl. a att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

12. Transfer of agreement
SGB is entitled to transfer its rights and obligations under the present agreement to another party, on condition that the acquiring party can be expected to fulfil all SGB’s undertakings pursuant to the present agreement. Should SGB transfer its rights and obligations to another party, the acquiring party shall replace SGB as a party to the present agreement. The acquiring party will, in turn, be entitled to transfer its rights and obligations under the present agreement. In the event that rights and obligations under the present agreement are transferred to another party, this will not entail any costs for you as a customer during your current subscription period.

13. Age limit
You must be at least 18 years of age to do business with us.

14. Dispute resolution
In the unlikely event of a dispute arising, we ask you to write us a letter or an email describing the incident. Make sure to specify your name, address, phone number and order number, as well as the reasons for your complaint.

15. Termination
You can terminate your subscription at any time by phone, email or otherwise in writing. If you have a subscription with a fixed binding period, termination will apply as from the expiry date of this period. If you have an ongoing subscription with no binding period, you need to make sure notice of termination reaches us 20 days before the next delivery is due under your subscription.

Non-payment is not considered notice of termination. Returning a parcel does not exempt you from your obligation to pay, see Section 7 above.

16. Offers and Campaigns
SGB continuously runs campaigns regarding different products in its range. The special offers may take different forms on different occasions, but a distinguishing feature of the campaigns is that they give customers the chance to try our products free or charge or at a substantial discount in relation to the ordinary price. These special offers and campaigns are limited to one per household. SGB reserves the right to cancel orders without notice if there is suspicion of misuse. If an advantageous campaign offer is utilised more than once per household, SGB reserves the right to debit the customer the full price as from and including the second order.

17. Force Majeure
SGB cannot be held liable for the consequences of failing to fulfil certain obligations under the present agreement, if said failure is attributable to liberating circumstances as set out below, and if said circumstance prevents, complicates or delays fulfilment. “Liberating circumstances” include but are not limited to acts or omissions by the authorities, newly adopted or amended legislation, labour market conflicts, blockade, fire, flood, sabotage, large-scale accidents, and comparable circumstances over which the company was unable to exert any control. Force Majeure also encompasses decisions by the authorities that have a negative effect on markets or products, such as restrictions in indication, warning texts, sales prohibitions, abnormal decline in the market, and so on.

18. Meddelanden och information om eventuella förändringar
Såvida inte annat framgår av våra avtalsvillkor skall information från SGB till dig som kund ske via brev, e-post eller bifogas med försändelsen. Som kund kan du få allmän information om våra produkter via andra typer av material, exempelvis foldrar, broschyrer, flyers, nyhetsbrev, e-post.

19. Cookies
När du besöker vår webbplats kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en ”cookie” eller liknande fil. Cookies är små textfiler som överförs från en webbplats till din hårddisk eller webbläsare, som sen i sin tur kan lagra cookien på din hårddisk. Detta gör att vi kan hjälpa dig bättre.

Tack vare denna information i en cookie kan vi mäta aktiviteten på webbplatsen och anpassa informationen så att den motsvarar dina önskemål. Syftet är att du ska spara tid och få ut mer av ditt besök. Eftersom informationen visar hur och när besökarna använder webbplatsen kan vi ständigt förbättra den. Vi kommer endast att använda cookies för att se den information på din hårddisk som en cookie från www.gracewellness.se har lagt där. Vi använder inte cookies för att samla in personlig information som exempelvis en persons namn eller e-postadress.

Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som vidarebefordras till, och lagras av, Google på servrar i USA. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med andra data som Google innehar.

Du kan neka användningen av cookies genom att justera dina inställningar i webbläsaren, men vi ber dig då vara medveten om att det kan innebära att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

20. Contact us
We are happy to answer any questions you may have about the products, your orders or other issues concerning SGB.
We will respond to enquiries concerning purchases or orders via email on weekdays within 48 hours of having received the enquiry.

If you phone us, your call will be recorded for your peace of mind and to allow us to continue training our staff on an ongoing basis so as to improve our way of working.

Updated: 2021-06-30